Sklypų Stumbrų g. 26 A ir Stumbrų g. 30 (kad. Nr. 0101/0031:95) Detaliojo plano statinių statybos zonos ir statybos ribos korektūra. 2014 m., Projekto vadovė ir Arch. Regina Venckievič