• Pastatų architektūros projektavimas, rekonstravimas, modernizavimas, kapitalinis ir paprastasis remontas:
  • Gyvenamieji pastatai
  • Administraciniai pastatai
  • Prekybos, paslaugų, maitinimo pastatai
  • Transporto, garažų pastatai
  • Gamybos, pramonės ir sandėliavimo pastatai
  • Kultūros, mokslo, poilsio, sporto pastatai ir kt.
 • Interjerų projektavimas
 • Teritorijų planavimas ir urbanistinių koncepcijų rengimas
 • Pastatų inžinerinių sistemų ir konstrukcijų projektavimas
 • Teritorijų inžinerinių tinklų ir įrenginių projektavimas
 • Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalies rengimas
 • Griovimo projektų rengimas
 • Teritorijų planavimo ir projektavimo valdymas