Sklypo Verkių g. 29, Vilniuje sutvarkymo planas su koreguojama statybos zona, statybos riba ir naikinamais servitutais. 2015 m., Projekto vadovė ir Arch. Regina Venckievič